Regulamin

Jak zamówić zaproszenia/winietki/zawieszki ?

1.  zakup potrzebą ilość zaproszeń  

2.  my w ciągu 24 h wysyłamy teksty, czcionki, ozdobniki, ...

3.    prosimy uzupełnić wysłany formularz i odesłać na nasz adres mailowy. Po otrzymaniu projektu ( wysyłamy w ciągu max 3 dni) prosimy o dokładne sprawdzenie go i przesłanie potwierdzenia lub ewentualnych uwag ( wszystko odbywa się wyłącznie drogą mailową)

4. Po naniesieniu poprawek skład tekstu jest ponownie przesyłany do akceptacji. Ilość zmian jest nie ograniczona.              Po akceptacji nie ma możliwości naniesienia żadnych poprawek, jeśli przystąpiono do realizacji zamówienia.

5. Po zatwierdzeniu projektu prosimy o dokonanie płatności.

6.  Po otrzymaniu potwierdzenia przechodzimy do realizacji zamówienia . Termin realizacji podany przy każdym artykule. Termin realizacji zamówienia liczy od momentu wpłaty za zamówienie i akceptacji projektu (w zależności, która czynność była ostatnia) lub w przypadku wyboru pobrania od akceptacji projektu. Zamówienia staramy się wysłać w jak najkrótszym terminie ( przeważnie 2-8 dni roboczych), jednakże maksymalny czas , którego nie przekraczamy to 21 dni roboczych. O wysyłce poinformujemy mailowo.

Prosimy o rozważenie zakupu kilku zaproszeń więcej , bo druk zaproszeń bez względu na ilość jest płatny 10,00 plus koszt zaproszeń.

 

REGULAMIN

Sklep internetowy, działający pod adresem www.zaproszenia-lublin.pl , prowadzony jest przez firmę PPHU WIREX Wiesława Kuryzna z siedzibą w Lublinie (20-554) przy ul. Dragonów 3a, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza         pod numerem      , NIP:     , REGON:   

e-mail:

Specjalista ds. sprzedaży Joanna Marczewska    tel.: 503 660 952

Zapraszamy do pracowni przy ul. Macierzanki 6 - prosimy o umówienie się na spotkanie przed przyjazdem.


I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy www.zaproszenia-lublin.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane  za pośrednictwem strony internetowej po uprzedniej rejestracji Zamawiającego w systemie Sklepu lub poprzez zamówienie mailowe.

2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający składający zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego paczki na liście przewozowym przedstawionym przez pracownika firmy kurierskiej.

3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych towarów, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy lub wielkości od towarów przedstawionych na istotnych zdjęciach, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

4.Wszelkie dane osobowe Zamawiającego, zarejestrowane w systemie Sklepu, będą wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia oraz prowadzenia akcji promocyjnej i reklamowych Sklepu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim lub przetwarzane w inny sposób. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.).


II. Składanie zamówienia

1. Zamówienie może złożyć osoba posiadająca swoje konto w Sklepie.

2. Zamówienia mogą być składane  za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu lub bezpośrednio mailowo.

3. Minimalna wartość zamówienia jest określona dla zaproszeń ślubnych, winietek, zawieszek, pudełeczek podziękowań dla gości i wynosi minimalnie 20 sztuk z jednego rodzaju z jednakową treścią.

4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji towaru przez Zamawiającego ze Sklepem oraz po ostatecznej akceptacji całego zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu.

5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego akceptacji całego zamówienia i dokonaniu płatności za zakupiony towar na wskazany rachunek bankowy Sklepu.

6. Termin płatności za zamówiony towary wynosi 7 dni od dnia ostatecznego zaakceptowania zamówienia. Jedyną akceptowaną formą płatności jest przelew bankowy na rachunek sklepu.

7. W przypadku złożenia zamówienia na zaproszenia ślubne lub zaproszenia ślubne i inne towary, termin płatności wynosi 7 dni od dnia poinformowania Sklepu przez Zamawiającego o ostatecznej wersji zaproszeń ślubnych. Jedyną akceptowaną formą płatności jest przelew bankowy na rachunek sklepu.

8. Projekty graficzne
Wysyłamy pocztą elektroniczną (        ) projekt graficzny zaproszenia ślubnego z jedną wersją tekstu i zdjęcia. Wstępny projekt wysyłamy w postaci pliku  PDF w ciągu 1-2 dni roboczych  na wskazany przez Państwa w procesie zamówienia adres e-mail. Do odczytania plików  potrzebny jest program Adobe Reader.  Po zapoznaniu się z projektem czekamy na akceptację bądź przesłanie ewentualnych uwag. POPRAWKI /ZMIANY PRZYJMUJEMY TYLKO MAILOWO. Realizacja zamówienia zaproszeń ślubnych następuje po poinformowaniu Sklepu przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej o ostatecznej wersji zaproszeń ślubnych i dokonaniu płatności za cały zakupiony towar w terminie przypisanym do każdego artykułu.

9. Przy składaniu zamówienia Zamawiający jest obowiązany do podania adresu do wysyłki. W przeciwnym wypadku zamówienie nie będzie przekazane do realizacji.

10. Serwis próbkowy.

1-3 szt

Próbki - wysyłamy z przykładowym tekstem i czcionką  - są wysyłane raz w tygodniu pocztą polską, wysyłka próbki kosztuje 5,5 zł.


III. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu oraz po wpłaceniu całości kwoty należnej za zamówienie w formie przelewu bankowego.

2. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu.

3. Zaproszenia ślubne są realizowane po dokonaniu przez Zamawiającego ostatecznej akceptacji ich specyfikacji ze Sklepem i dokonaniu płatności na rachunek bankowy Sklepu.

4. Zamawiający nie może ingerować we wzory towarów oferowanych przez Sklep bez uprzedniego kontaktu ze Sklepem i ich ostatecznym uzgodnieniu.

5. Sklep realizuje zamówienia według indywidualnych wzorów Zamawiających.

6. Termin realizacji zamówienia wynosi  X dni roboczych  od dnia wpłynięcia pieniędzy na rachunek bankowy Sklepu.

     X-liczba podana i przypisana do każdego artykułu.

7. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienie w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.

8. Całe zamówienie złożone na jedno nazwisko wysyłane jest jedną paczką, kupujący pokrywa koszt jednej wysyłki niezależnie od ilości zamawianych przedmiotów.

9. Paczki są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej DPD  lub poczty polskiej. Czas dostawy paczki przez firmę kurierska nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

10. W przypadku nie dostarczenia paczki, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep.

11. Odbiór osobisty zamówienia możliwy jest na terenie Lublina.

 

IV. Zwrot towaru

1. ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY, ponieważ nabyte w naszym sklepie produkty są personalizowane i wykonywane na specjalne zamówienie (przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta).

V. Reklamacje

1. Przy reklamacji towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą poczty elektronicznej (  ) oraz wysłać zamówiony towar  na adres Sklepu. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu .

3. Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem.

4. Zwrot ceny zakupionego towaru na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie tygodniowym od dnia dostarczenia zwracanego towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.

5. W przypadku powstania błędów w druku, powstałych z winy Sklepu, Zamawiający ma prawo dokonać zwrotu towaru w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru, Sklep nada paczkę zwrotną do Zamawiającego wraz z poprawionym lub nowym towarem.

6. W przypadku gdy Zamawiający nie zgadza się z decyzją Sklepu w sprawie reklamacji,  może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Zamawiający może  zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

- Zamawiający może  zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą

- Zamawiający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)


VI. Gwarancja

1. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.)

3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.1.

4. Warunkiem realizacji roszczeń Zamawiającego jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.

VII. Rachunki i faktury VAT

1. Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

2. Na życzenie Zamawiającego, zawarte przy składaniu zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT, o ile Zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury VAT.